Mijn favorieten

Kwartaalcijfers Q1 2019

Transactiecijfers NVM-regio Amsterdam
Eerste kwartaal 2019

 

Vorige week heeft de NVM de kwartaalcijfers voor het eerste kwartaal van 2019 gepresenteerd. Lees hieronder alles over de huizenmarkt op dit moment.
 
Samenvatting  transacties 
Het aantal verkopen schommelt ieder kwartaal. Het tweede en het vierde kwartaal van een jaar zijn meestal goede kwartalen qua aantal verkopen, het eerste en derde kwartaal doen het vaak wat minder goed. Voor Nederland geldt dat het aantal transacties sinds de crisis sterk is hersteld, maar sinds begin 2017 een dalende trend kent. Het aantal verkochte woningen (door NVM-makelaars) komt dit kwartaal uit op totaal 32.818 woningen. Van dit aantal woningen werden er 1.722 in Amsterdam verkocht. Dit is een stijging van 3,6% t.o.v. het 1e kwartaal 2018, maar een daling van 23,0% t.o.v. het 4e kwartaal 2018.
 
Jerry Wijnen, voorzitter Makelaarsvereniging Amsterdam, spreekt van een correctie. ‘De afgelopen vier jaar zijn de huizenprijzen in Amsterdam hard gestegen, met 8% vorig jaar en ruim 17% in 2017 en maar liefst 23% in 2016. Vandaag zien we een prijscorrectie.’ Wijnen vindt dat gunstig voor kopers. ‘Er zijn het afgelopen kwartaal 300 huizen, 7,2%, meer huizen in de verkoop gekomen dan vorig jaar.’ Dat is belangrijk voor de doorstroming. De krapte in de huizenmarkt van groot Amsterdam zal voorlopig wel blijven aangezien er te weinig koopwoningen zijn. Ook het aantal nieuwbouwwoningen wat op de markt komt brengt deze markt niet in evenwicht.  Bovendien zorgt de grondprijs politiek en het duurzaam bouwen voor relatief hoge koopsommen. De gemiddelde verkooptijd voor nieuwbouw neemt hierdoor toe. 
 
Positief is de ontwikkeling in onze regio over de huizen met een vraagprijs boven het miljoen. Landelijk neemt de vraag af, maar in onze regio blijven deze woningen nog ongekend populair en worden deze woningen relatief snel verkocht. 
 
De krapste woningenmarkten zijn nog altijd te vinden in de stad Groningen, de Zaanstreek, Zuid Kennemerland, Amsterdam en Utrecht. De verwachting is dat dit de komende kwartalen ook niet zal veranderen.
 
De gemiddelde prijs van een verkochte woning in het 1e kwartaal bedroeg in Amsterdam
€ 434.000,-, in Nederland was dit bedrag € 294.000,-. Dit is een stijging van 6,6 % t.o.v. het 1e kwartaal van 2018, maar een daling van 4% t.o.v. het 4
e kwartaal van 2018. In Nederland zien we een stijging t.o.v. het 1e kwartaal 2018 van 8,1% en een daling van 0,1% t.o.v. het 4e kwartaal 2018.  
Samenvatting aanbod
Het aantal woningen dat te koop stond het 1e kwartaal van 2019, was 1.547. Dit is 14,8% minder t.o.v. 4e kwartaal 2018, maar 24,3% meer dan het 1e kwartaal van 2018. Landelijk zien we een daling van 17,2% t.o.v. het 1e kwartaal van 2018.
 
De gemiddelde vraagprijs bedraagt in het 1e kwartaal van 2019 € 569.000,-, dit is een daling van 1,4% t.o.v. het 4e kwartaal 2018. Gemiddeld staan de objecten slechts 36 dagen te koop en staat slechts 4,7% langer dan één jaar te koop. Landelijk is dit percentage 22,1% en staan woningen gemiddeld 146 dagen te koop.

De instroomquote in Amsterdam is hoog, namelijk 128,2% t.o.v. 78,3% landelijk. De instroomquote geeft de verhouding tussen de tijdens het kwartaal nieuw aanbod komende woningen en de woningen die aan het begin van het kwartaal al in het aanbod staan. Een hoge instroomquote wijst op een dynamische markt waarin woningen snel verkocht worden en het nieuwe aanbod een relatief groot deel uitmaakt van het totale aanbod.                                                             https://gallery.mailchimp.com/e38d1755ba9eab963f7a3f320/images/483eff8c-d710-41b4-a084-d1a45bd2dbf2.png

Bron: mva