Mijn favorieten

Taxatie

                                                                                                                                                                     
 


Wilt u de waarde van uw woning weten voor bijvoorbeeld het afsluiten van een financiering? Of om fiscale redenen? Dan geeft taxatie van de woning daarop een antwoord. Jeroen Henselijn is gecertificeerd door de stichting VastgoedCert en NRVT. Daarmee is hij de aangewezen expert voor het bepalen van de waarde van uw woning, of het geven van een second opinion.

De makelaar is op de hoogte van wet- en regelgeving, de regionale marktomstandigheden en de lokale bestemmingsplannen en het milieu. En verzekert u daarmee van een betrouwbaar waardeoordeel.

Werkwijze
Bij een taxatie komen uitgebreid alle zaken aan bod die van invloed zijn op de waarde van uw woning: de staat van onderhoud, inhoud en oppervlakte, kadastrale gegevens, milieuaspecten, ligging en omgeving, marktvariabelen en regelgeving. De bevindingen worden uitgebreid onderbouwd vastgelegd in een officieel document: het taxatierapport.

Kwaliteitsgarantie
Forte Makelaars hanteert als NVM-lid een uniforme norm voor het vaststellen van oppervlakten: de meetinstructie op basis van de NEN2580. De taxaties zijn daardoor te toetsen aan het grote referentiekader van duizenden taxaties door collega NVM-makelaars. Dat maakt ons waardeoordeel uitzonderlijk nauwkeurig.

Daarnaast is Forte Makelaars aangesloten bij het NWWI en Ivalidatie. Deze instituten leveren onder strenge kwaliteitseisen een keurmerk voor woningtaxaties. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Een extra kwaliteitskeurmerk op ons werk.

De voordelen van taxatie door Forte Makelaars op een rij:

  • een uitstekende kennis van de regionale markt door eigen lokaal woningmarktonderzoek

  • kwaliteitsgarantie door periodieke VastgoedCert en NRVT hercertificering

  • omvangrijk referentiekader op basis van NVM-database en eigen woningmarktrapportages
     

Taxatie aanvragen: klik hier

 
 
nwwi logo   vastgoedcert logoHier vindt u de meest gestelde vragen over taxatie.
Staat uw vraag of antwoord er niet bij? Neem dan
contact op met Forte Makelaars. Wij helpen u graag persoonlijk verder.


Welke taxatiedoelen zijn er?
De waarde van uw woning is mede afhankelijk van het doel van de taxatie. Uw NVM-makelaar vraagt daarom altijd vooraf naar het doel van de waardebepaling. Mogelijke doelen van een taxatie zijn: een hypotheek aanvragen, de waarde voor fiscale doeleinden bepalen of het afsluiten van een opstalverzekering. Bij elk van deze doelen horen bepaalde taxatiewaardes.

Voorbeelden van taxatiewaardes zijn:
Marktwaarde
Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie na behoorlijke marketing, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

Herbouwwaarde
Dit is de waarde van een nieuw te bouwen gelijkwaardige woning, indien de huidige woning vernietigd wordt door bijvoorbeeld brand. U hebt deze waarde nodig wanneer u een opstalverzekering wilt afsluiten bij een verzekeraar.

Het tarief van een taxatie
Voor het uitvoeren van een taxatie dient uw NVM-makelaar/taxateur een nota in. Er zijn geen vaste tarieven voor het uitvoeren van een taxatie. Bij het maken van de afspraak voor de taxatie kunt u tevens afspraken maken over het honorarium. Zo is vooraf duidelijk wat u de makelaar/taxateur moet betalen voor het uitvoeren van de taxatie.

Wat houdt een taxatie-opdracht in?
Een opdracht tot taxatie is een opdracht tot het geven van een waarde-oordeel van een pand en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring in.

Hoe verloopt de daadwerkelijke taxatie?
De NVM-makelaar taxeert op een afgesproken tijdstip uw woning. Hiervoor heeft hij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw woning nodig. Tijdens de taxatie let de NVM-makelaar onder andere op de staat van het onderhoud, de ligging, omgeving en de gebruikte materialen.

Tijdens een taxatie let de NVM-makelaar op de volgende factoren:
- de staat van onderhoud
- de inhoud en de oppervlakte
- de functionele indeling
- de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan
- mate van isolatie en energiezuinigheid
- verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht
- de ligging en de omgeving
- het bestemmingsplan
- de marktsituatie

Na enige tijd koppelt de NVM-makelaar de taxatiewaarde aan u terug. Indien sprake is van een woning die onder de NHG-garantie valt, wordt de taxatie verplicht gevalideerd door een taxatie-instituut. Hierdoor kan deze terugkoppeling iets langer duren.

Hoe wordt de taxatie vastgelegd?
De NVM-makelaar legt na de taxatie al zijn bevindingen in een taxatierapport vast.

De NVM-makelaars hanteren daarbij een uniform taxatiemodel: het model NVM-taxatierapport. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen. Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de waarde van uw woning.

Kan mijn aankoopmakelaar taxeren voor de financiering van mijn woning?
Nee, de taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar/taxateur die onafhankelijk is, dus een makelaar die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning. U kunt natuurlijk wel uw aankoopmakelaar vragen om een taxatie te regelen.
Bron: NVM

Bekijk onze overige diensten: