Mijn favorieten

Verandering Bouwvergunningen

Heeft u een nieuwe woning op het oog, maar voldoet deze nog niet helemaal aan het gewenste woonoppervlak? Met een opbouw en/of uitbouw is dat te realiseren! Dat was nooit een probleem, maar onderstaand artikel geeft aan dat daar een verandering in gaat komen.

                                                                           

Het loopt flink uit de hand met op- en aanbouwen van woningen in Amsterdam. De gemeente wil grip krijgen op deze bouwwoede en zet een wapen in dat eerder een stop zette op nieuwe toeristenwinkels in de binnenstad.
In delen van Amsterdam, 
vooral West en Zuid

 
Het gemeentebestuur komt met maatregelen, na talloze protesten in de stad van omwonenden die klagen over overlast en veranderingen in hun buurt: tuinen verdwijnen, beleggers bouwen gezinswoningen om tot appartementen en door al die kelders loopt het regenwater niet meer goed weg. Er heerst een ware bouwwoede. Huizen krijgen een extra verdieping op het dak, een uitbouw in de tuin of een souterrain om meer ruimte te creëren. Dat levert een groter huis op, maar met de huidige huizenprijzen is elke vierkante meter extra ook een goudmijn. Vooral beleggers vragen daarom gretig vergunningen aan.
Wethouder Marieke van Doorninck
“De bouwwoede heeft een ontwrichtend effect”De afgelopen jaren was het streven van Amsterdam om het huiseigenaren zo makkelijk mogelijk te maken een vergunning te verkrijgen, onder het mom van kleine overheid en minder regels. "Dat beleid is doorgeslagen," zegt van Doorninck. "We zijn onze instrumenten kwijt."
 

Vergunningen bevriezen
Het college gaat zodoende nieuwe regels invoeren. Stadsdelen mogen in bestemmingsplannen vastleggen dat ze vaker vergunningen eisen voor aan- en opbouw en die kunnen ze vervolgens weigeren.

Het kost veel tijd om een bestemmingsplan aan te passen en daarom geeft Van Doorninck stadsdelen de mogelijkheid om de boel te bevriezen: tot het nieuwe bestemmingsplan er is, worden geen vergunningen verstrekt. Zo'n bevriezing, in jargon: voorbereidingsbesluit, is al eens eerder toegepast bij 
de stop op nieuwe toeristenwinkels in het centrum. Sindsdien zijn er geen nieuwe ijssalons of wafelwinkels bij gekomen. In Oud-West is het wapen al ingezet: daar moeten aanvragers van vergunningen rekening houden met een afwijzing.
 

Balans 
 
 
Het is niet de bedoeling om helemaal geen vergunning meer te verstrekken, zegt Van Doorninck. Een gezin dat nog een kindje krijgt en in de stad wil blijven, moet extra ruimte kunnen creëren. Het is niet de bedoeling dat in één straat vijf huizen een souterrain krijgen.

Wethouder Marieke van Doorninck
"We zoeken balans, waarbij gezinnen kunnen uitbouwen, maar waarbij het niet de bedoeling is dat in één straat vijf huizen een souterrain krijgen."Om vergunningen te kunnen afwijzen, zal Amsterdam bij een aanvraag ook kijken naar belangen van omwonenden, de buurt, de cohesie en het klimaat. Op dit moment krijgt iedere aanvrager die aan de eisen voldoet een vergunning. Dat is voorbij: als er kans is op overlast, schade voor het milieu of aan het groen in de straat kan de aanvraag worden afgewezen.

De aanpak van bouwwoede bestaat uit een pakket maatregelen, soms juridisch, maar ook praktisch, zoals een vergunningsplicht voor het plaatsen van containers en mobiele wc's. "Dit alles bij elkaar zorgt voor een kentering," aldus Van Doorninck. "De overlast en het aantal vergunningen zullen afnemen. In Amsterdam is minder mogelijk."
 

Wij zetten kort op een rijtje wat er gaat veranderen:
- Verbouwen zonder vergunning wordt beperkt.
- Bevriezing is mogelijk: geen nieuwe vergunningen erbij.
- Bij aanvraag vergunning wordt gekeken naar gevolgen voor buren, het groen en de buurt.
- Er komen minder uitzonderingen.
- Ook vergunning voor containers, steigers, wc’s.
- Bouwers zijn verplicht de buurt te informeren.
- Huiseigenaren moeten zorgen voor waterberging.
 
Bron: Het Parool