Mijn favorieten

Kwartaalcijfers Q1 2018

De daling in het aantal verkochte bestaande koopwoningen, die de NVM eind 2017 al constateerde, zet in 2018 versterkt door. Er zijn in het eerste kwartaal van 2018 bijna 10,7% minder woningen van eigenaar veranderd vergeleken met een jaar geleden. In het merendeel van de NVM-regio’s daalde het aantal transacties. De daling van het aantal verkopen is vooral zichtbaar in de goedkopere prijsklassen. De oorzaak voor het teruglopende aantal verkopen moeten we vooral zoeken aan de aanbodkant. Er worden te weinig woningen te koop gezet om aan de vraag te voldoen. Consumenten wachten met de verkoop van de eigen woning totdat ze zelf een woning gevonden hebben.
 
Krimpend woningaanbod
Met het krimpende woningaanbod komt ook aan de prijsstijgingen maar geen einde. De transactieprijs is gestegen tot 443.000 euro voor een tussenwoning, en daarmee 11,6% hoger dan een jaar eerder. Het tekort aan beschikbare appartementen vertaalt zich in een stevige prijsstijging van bijna 9,5%. Bij alle andere woningtypen is de prijsontwikkeling minder sterk.
 
Korte verkooptijd
De verkooptijden zijn kort; appartementen worden binnen enkele weken verkocht. In een jaar tijd daalde de verkooptijd van de gemiddeld verkochte woning van 75 dagen naar 56 dagen in het 1ste kwartaal van 2018.
 
Verkopen boven de vraagprijs
Het aandeel woningen dat boven de vraagprijs verkocht wordt, is in het 1ste kwartaal zo goed als gelijk gebleven in vergelijking met het vorige kwartaal. Bijna 52% van de in Amstelveen verkochte woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. In Amsterdam is dat 62%. Op grote delen van de koopwoningmarkt is sprake van oververhitting, waardoor kopers soms ruim boven de vraagprijs bieden om toch de gewenste woning te bemachtigen.
 
Particulieren beleggers
Aan de vraagkant van de woningmarkt spelen de particuliere beleggers een steeds grotere rol. In 2017 kochten particuliere beleggers een steeds groter wordend aantal verkochte woningen aan om deze te verhuren. Daarmee worden deze woningen weliswaar niet aan de voorraad onttrokken, maar worden ze voor woonconsumenten met een beperkt budget veelal onbereikbaar. Er verdwijnen dus geen woningen uit de voorraad, maar wél voor starters en andere kopers met een bescheiden budget
 
Verwachting van Forte Makelaars
Wij verwachten verder afnemend woningaanbod en stijgende prijzen. Mede door de achterblijvende nieuwbouw verwachten wij dat het aantal transacties en het aanbod van koopwoningen de komende periode verder zal afnemen. Als gevolg daarvan zullen de prijzen ook blijven stijgen.